Get Adobe Flash player

Login email

folder_mail

Intrebari frecvente

 • Cum particip la o licitatie? Raspunsul se gaseste în caietul de sarcini special intocmit cu aceasta ocazie de catre lichidator. Caietul de sarcini se cumpara tot de la sediul lichidatorului. Pentru mai multe detalii intrati in sectiunea Contact.
 • Cum aflu ce societaţi sunt în portofoliu? Inscriindu-va la lista de abonati veti fi informat imediat ce o noua societate intra în portofoliu. De asemenea va stau la dispozitie telefoanele din sectiunea Contact.
 • Unde depun garantia de participare? Raspunsul se gaseste în caietul de sarcini special intocmit cu aceasta ocazie de catre lichidator.
 • De ce difera modul cum se organizeaza licitatiile? Pe langa prevederile Codului de procedura civila, a mai aparut legea nr. 85/2006 privind insolventa care lasa la latitudinea lichidatorului modalitatea practica de efectuare a vânzarii.
 • Sa ne temem de procedura insolventei? Este o amenintare, o fatalitate? NU. Un bun administrator judiciar, poate ”trage cenusa pe turta debitorului”, lucru pe care administatorul social nu o poate face; spre exemplu, prin cererea introductiva a debitorului de a fi spus acestei legi, practic, unitatea patrimoniala beneficiaza de o reesalonare a datoriilor.
 • Care este rolul administratorului judiciar? De partea cui se afla el? Având în vedere ca scopul legii este acela de a asana piata de operatori neviabili, administratorul judiciar, poate ca în perioada de reorgaizare, sa intocmeasca (impreuna cu administratorul social) un plan de reorganizare, care sa duca la restructurarea din temelii a unitatii aflate în dificultate, fara a intampina greutati din partea actionarului (asociatului) majoritar sau din partea sindicatului. Perioada de faliment inseamna ca prima perioada a dat gres şi deci de aici inainte primeaza interesul creditorilor în a-si recupera creanţele.
 • Pe timpul derularii procedurii este bine sa ne angajam un avocat? Daca exista suspiciuni intemeiate, ca administratorul judiciar nu este obiectiv, legea da dreptul debitorului ca pe cheltuiala sa sa-si angajeze un administrator special, care urmeaza sa le reprezinte în limitele scopului legii intereresele. Este recomandat ca administatorul judiciar sa fie din randul lichidatorilor autorizati.
 • Cum se poate apara debitorul nemultumit de o hotarare a instantei? Toate Sentintele pronuntate de judecatorul sindic sunt date cu aratarea caii de atac, recursul. Nu în toate situatiile insa, exista temei real pentru a ataca o hotarare şi deci, se poate sa nu avem dreptate!
 • De ce trebuie sa platesc onorariul administratorului Judiciar? în fond unitatea este în insolventa? Legea prevede ca toate cheltuielile efectuate în cursul procedurii, sunt suportate din averea debitorului! Acesta efectueaza o munca şi orice munca trebuie platita!… Este lege! Este adevarat, unitatea este în insolventa, dar sunt şi situatii în care administratorul judiciar se poate implica mai mult în actiunea de salvare a unitatii patrimoniale, sau în dimensionarea justa a nivelului creanţelor creditorilor; ori daca nu l-am platit… de ce ar face mai mult decât il obliga legea?
 • Si daca prin ceea ce face, administratorul judiciar greseste? Administratorul judiciar este şi el om şi, ca orice om, este supus greselii. Dar, pentru orice masura luata de administratorul judiciar, debitorul poate contesta masura luata, sesizand eroarea judecatorului-sindic. Mai mult de atat: pentru greseli grave, administratorul judiciar poate fi inlocuit şi chiar atras în raspundere materiala.
 • Ce se intampla cu tranzactiile efectuate inainte de deschiderea procedurii? De ce pot fi anulate unele efectuate cu trei ani în urma? Nu de putine ori, unitatea patrimoniala a ajuns în stare de lipsa lichiditati, sau în stare de insolventa, ca urmare a lipsei unei ativitati manageriale efeciente. De asemenea, nu de putine ori, s-a premeditat ajungerea intr-o astfel de situatie, instrainandu-se active importante, pierzandu-se o retea de clienti importanti, toate cu scopul de a falimenta firma, de a nu mai plati obigatiile bugetare şi de a cumpara ulterior ce mai este important. Aceasta, este o actiune în frauda creditorilor, care astfel sunt lipsiti de dreptul lor de gaj general.
 • In timpul falimentului, ce rol are debitorul? O data cu trecerea la faliment, operatorul economic isi pierde personalitatea juridica, şi nu mai poate desfasura nici un fel de operatiuni decat cele specifice lichidării. Prin trecere la faliment, administratorului social i se ridica dreptul de administrare.
 • Ce presupune efectiv, trecerea la faliment? Mai intai de toate, starea de faliment este constatata de judecatorul-sindic, pe baza rapoartelor informative depuse la dosar de catre administratorul judiciar. Prin sentinta de trecere la faliment, unitatea patrimoniala este dizolvata. Urmeaza ca lichidatorul numit în cauza, sa determine activul net al unitatii, care prin transformarea lui în bani (lichidizare), va servi la stingerea pasivului exigibil al unitatii.
 • Ce se poate intampla în situatia în care pasivul exigibil nu este acoperit de activele nete? O astfel de situatie apare, în general, cand debitorul intarzie nejustificat de mult sa ceara sa fie supus prevederilor legii insolventei, sau cand a instrainat parte din active, în scopul sustragerii de la executarea şilita. De asemenea, prin folosirea neraţionala a resurselor banesti, administratorul social, poate contribui la lipsa de lichiditati, care apoi se transforma în insolventa. în oricare din aceste situatii, persoana vinovata poate fi atrasa în raspundere materiala şi obligata sa acopere pasivul ramas, cu averea proprie.
 • Am auzit ca şi pentru netinerea evidentei contabile, potrivit legii, se poate cere extindereea raspunderii !? Nu este şi cazul meu, am un contabil bun! Din experienta practica, nu exista evidenta contabila tinuta ” ca la carte” !… Iata cateva exemple: • Nu ati completat registrele obligatorii cerute de legea 82/1991-Registrul jurnal, Registrul Inventar sau Registrul Cartea Mare; • Nu ati efectuat în fiecare an inventarierea patrimoniala; • Va confruntati cu pierdere fiscala, ceea ce se traduce prin activitate manageriala necorespunzatoare. Prin insusi scopul constituirii, o societate comerciala, desfasoara acte şi fapte de comert în scopul obtinerii de profit. Aceasta inseamna ca trebuie sa-mi dimensionez cheltuielile, astfel incat sa obtin profit. • Ati repartizat în dividende, un profit mai mare decat va puteati permite, astfel incat sa nu se creeze un dezechilibru intre active şi sursele de acoperire.
 • Pai, dupa cate se vede, nimeni nu poate scapa de extinderea raspunderii? Da şi nu. Important este să se arate legatura directă între măsurile luate de administrator sau director executiv şi ajungerea în stare de insolvenţa. Această legatură directă trebuie dovedită cu înscrisuri, iar nu relatată verbal. Pentru aceasta, se întocmeşte formularul numit Situatia patrimoniala, în care se poate vedea aritmetic, cum volumul datoriilor exigibile depăşeste disponibilităţile curente.
 • Ce inseamnă că o creanţa a unui creditor este exigibilă? Potrivit legislaţiei în viguare în materie fiscală, pentru ca o obligaţie de plată să fie platită, trebuie ca ea sa fi ajuns la maturitate, adică să se fi implinit termenul de plată, devine exigibilă. Dacă la acel termen, numit scadenţa, obligaţia de plată nu este îndeplinită din proprie iniţiativă, creditorul, titular al creanţei, este în drept să ceară plata şi emite o somaţie de plată. în materie fiscală, somaţia de plată transmisă, luată la cunoştinţă de persoane care reprezintă legal debitorul, necontestată în timp de 30 de zile, devine titlu executor.
 • Ce se intamplă în timpul falimentului, cu bunurile care depăsesc valoric datoriile firmei? Sunt două situaţii distincte, care pot aparea în procesul de lichidare: • Prima este aceea în care capitalul social este deţinut de o singură persoană. Într-o astfel de situaţie, bunurile rămase nevândute dupa acoperirea pasivului exigibil, trec în posesia persoanei care deţine capitalul social. Această trecere, întrucât reprezintă un transfer de proprietate, se face tot de către lichidator, prin facturare către asociatul unic. • A doua situaţie este aceea în care capitalul social este deţinut de două sau mai multe persoane. În acest caz, bunurile se valorifică în condiţii de piaţa, pe principiul maximizării încasărilor, iar sumele obţinute se repartizează de către lichidator, între asociaţi, sub formă de cote parţi, proporţional cu aportul fiecăruia la capitalul social.
 • Eu nu sunt de acord sa mi se vânda bunurile din firma! Sunt ale mele, ce pot face? Vânzarea bunurilor, în faza de faliment, este o procedura speciala de executare silita, în care legea nu dă nici un drept asociaţilor, în afara aceluia de a asista la procedura de vânzare a bunurilor. Este o eroare. Bunurile nu sunt ale mele, sunt ale firmei, fac parte din patrimoniul ei. Singurul meu drept este de acela de dividend, obţinut în urma repartizării profitului.